Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Blitzcrank Build Guide by lion99

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


5K
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author lion99

Blitzcrank Top Ap Off Tank (Türkçe Anlatım) LioN99

lion99 Last updated on February 5, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
5
8
13
15
Ability Key Q
2
7
10
12
17
Ability Key W
3
4
9
14
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Takıma Faydalarım...

1. Adım : Tf Den Önce Ad Carry'i "q" Skill'inle Teamın Toplu Olduğu Noktaya Çekerek...
2. Adım : Team'ı Kovalayan Kişiyi Kendine Cekip Kendini Feda Edip Onları Kurtararak...
3. Adım : TF'de Düşmanın Ortasına Geçip "r" Atarak Takımınıza Yardımcı Olabilirsiniz...


Guide Top

Nasıl Feedlenebilirim...

Ad Carry Yada Supportu Kendinize Çekip Allah Ne Verdiyse Dalarak Onları Yere Serip Paraya Konabilirsiniz. :))


Guide Top

Yardım İstiyorum!!!

Herhangi Bir Yardıma İhtiyacınız Olduğunda:
- TR Server LioN PetruS ' a Arkadaşlık Yollayın Ve Sorununuzu Bildirin..
- PM Yoluyla Bana Ulaşın Ve Sorununuzu Bildirin...


Guide Top

LioN99Emrinize Amadeyim Yakında Facebook Sayfamızdan da Bize Ulaşmanız Mumkün Olacak...
iyi seyirler