Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

build dla patryka

Last updated on August 10, 2010
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
8
11
13
Ability Key Q
2
3
5
9
10
Ability Key W
7
14
15
16
17
Ability Key E
6
12
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 10

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 11


runy dalem ci tylko do lvl 20 - ofc potem zmieniasz je na lepsza wersje z tire 3
co do przedmiotow.... zaczynasz od tych slabych, potem jak nie masz miejsca sprzedajesz po kolei: hearth of gold, kages lucky pick, avarice blede, philosopher stone - bo buty musisz miec ...

dla czego phantom dancer, i ninjas tabi - bo z qwintesensia i twoim skilem masz 50% szans na unikniecie kazdego ataku - jak uciekasz [jak sie ruszasz] a jak unikniesz ataku z tym buildem to za kazdy unik dostaniesz 10% szybkosci wiecej :] a co do przedniotow... armor zwieksza sie od zabitych minionow - spoko, a frozen malet bedzie spowalnial kazdego kogo trafis, a tiamat bedzie roila maly atak obszarowy na kazdym.. no a blodthrister aby twoje ataki cie leczyly :]