Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sejuani Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.840
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

czech only

Last updated on January 12, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 3


Co je lepší

Samozřejmostí každého junglera je smite, smite dává true damage všem minionům, kteří jsou ve hře. Nejčastěji se používá na blue a red buff, draka, barona a možnost stealování. Jako druhé kouzlo beru flash, protože když je nejhůře, tak vám toto hodně pomůže. Dostanete se jinam a pak můžete přes další zeď pomocí artic assault.