Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Warwick Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.876
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Dat WW Rozpierdala

Last updated on March 6, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
Cheat Sheet

Warwick Build

Ability Sequence

1
3
5
7
8
9
Ability Key Q
2
12
13
15
Ability Key W
4
10
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Dla Seaveya

WW rozpierdala wszystkich
Porady i Romanse:
-Nie Feeduj
-Wspomagaj Druzyne
-Wspomagaj spacjusza lepszymi rozwiazaniami
-Stawiaj Wardy
-Nie chodz sam
- NAJWAZNIEJSZE LAST HIT MINIONS PLAX <<<<<<<<<<WYGRYWA MECZE!!!!!!!


Guide Top

MOCNE I SLABE STRONY WARWICA

PROS:
-jEST KURWA WILKIEM
-LIFESTEAL
-ULTI LECZY CIE PRAWIE CALE HP
-JEST KURWA WILKIEM!!
-PRZEZYWA W HUJ DLUGO NA LINI

CONS:
-ZABIJA GO IGNITE...:(
-CZESTO GRAJA NIM NOOBKI