Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fiddlesticks Build Guide by Wisien

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


42K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Wisien

Fiddlestick best mid line build PL

Wisien Last updated on February 18, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

4
8
9
13
14
Ability Key Q
2
3
5
7
12
Ability Key W
1
10
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
3/
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 21


Chapter 1

Wiec z takim buildem osobiscie nie mam kompletnie żadnych problemow z utrzymaniem swojego line-a w tym przypadku mid Dzięki clarity jestem w stanie co 6 sec obrzucać swojego przeciwnika dark windem nie martwiąc się o manę co po 1-2 min powoduje ze musi się wycofać do swojej bazy. Skuteczne używanie ulty jak wiecie jest podstawa u fiddla także starajcie się jak najwięcej pomagać innym graczą na pozostałych line-ach w momęcie gdy zmusicie przeciwnika z mid-a do wycofania się , nie zaponinajcie kupić od czasu do czasu 2 wardow i postawic ich po bokach w/w line-a to uchroni was przed gangiem wrogiej druzyny. PS: gdy zakupimy Rylai,s crystal scepter sprzedajemy dorian ringa i kupujemy void cristala.