Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia Build Guide by Piratesch

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


646
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Piratesch

H2C, Irelia

Piratesch Last updated on August 10, 2014
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
3
4
5
7
9
Ability Key W
1
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Słowem wstępu...

Irelia, mój pierwszy main, do tej pory zdecydowanie najsilniejsza postać w moich rękach. Często wybieram ją gdy potrzebuje tzw. pewnej wygranej. W paru słowach postaram się jak najbardziej przybliżyć Wam na czym polega jej potęga..


Guide Top

Umiejętności

Ionian Fervor - im więcej wrogich bohaterów tym krócej działają na nas efekty kontroli tłumu.


Guide Top

Specjalizacje

Dlaczego aż 21 w defensywne drzewko?