Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Hecarim Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.369
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Hecarim Top Guide

Last updated on May 23, 2015
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
Guide Top

Starting items

Spill rolig før level 6. Bruk Q'n din til å farme og prøv å denye demmes laner farm ved å stå i trynet dems mens du Q'r. Når jungler'n din ganker bruke "E" din for å komme bak targettet ditt også basic-attack dem sånn at de blir knocka tilbake. Bruk ulten din til å få dem til å løpe tilbake sånn at du kan shutte ned folk lettere. Start teamfights ved å teleporte inn bak dem med homeguards så bruker "E" din på carrien dems og ulter så mange du kan.
Focus ned ADC'n dems så kjapt som mulig også bruk "W" med en gang du kommer inn i fighten.


Guide Top

Next items


Guide Top

Final build