Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sejuani Humor Guide by ByczorGG

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


728
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author ByczorGG

I'm on the boar *****

ByczorGG Last updated on May 4, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
8
18
Ability Key Q
2
5
9
12
14
17
Ability Key W
3
7
10
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Nasza świnka

Jeżeli nie mozesz wydostać się z bronze V ten poradnik jest dla ciebie, nasza kochana świnka nigdy nie przegrywa jest niezniszczalna i robi tons of dmg. nie ważne gdzie pojdziesz wieprzuani gra i tak jest twoja wiec mozesz nią nawet afczyć pamiętaj mając staty 1/14 nadal carrujesz gre. kupujemy tabi poniewasz sa to najtansze buty i nawet bez creepow na nie uzbieramy. reszta klasyczny off tank build 3 warmogi 2 infinty czyli jak klasyczny garen zawsze działa. runy jako, że nigdy nie umieramy full armor + gold z czegoś musimy zarobić. nie ważne jakiego weżmiesz skina nasza świnka zawsze bedzie piekna i wycarruje.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion