Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia Build Guide by Sedriumbuild

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.731
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Sedriumbuild

Irelia. If u not focus me, I...

Sedriumbuild Last updated on October 29, 2012

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
3
4
7
9
12
Ability Key W
1
5
8
10
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Items

(early gameimg) Spokojan farma do 6lvl po czym mozemy spróbowac sie z przeciwnikiem- podejdz do niego nie uzywajac Q, zacznij go lac i odpal W, jezeli zharasuje cie bardziej niz ty jego to uzyj w niego E, jezeli zaczenie uciekac uzyj E i niezapominaj o wyprzedzaniu go, nie uzywaj Q do czasu uzycia flesha przez przeciwnika(poczekaj az flesheni sie:>), po uzyciu flesha przez rywala doskocz do niego na Q i odpal utli. jezeli nie ma przeciwnika ganguj mida tak czesto jak sie da o ile ten drugi midder pushuje miniony.