Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by selowan

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author selowan

Jax (as/hybrid)

selowan Last updated on March 18, 2011

Chapter 1

Ap/ad/hybrid?
typ lika men man m�¥ste ha AS

Dessa 3 items �¤r sjukt stabil build p�¥ jax, kvittar eg vilken ordning man k�¶per dom. Kan vara en ide att b�¶rja me malady eftersom den e billigast men guinsoo �¤r b�¤st och hextec ger surviveability.

Har dom många mages ruscha wit's end och har dom många hårda ruscha bloodrazors. Sen återgå till builden.

D�¶r du mkt k�¶p vilked defenceitem som helst. Du har dock ganska mkt health fr din passive s�¥ jag hade k�¶pt bara armor/mr typ guardian angel, thornmail eller quicksilver sash. Hexdrinker, abyssal scepter och wit's end är bra dps items som också ger MR.

Efter dessa 3 items kan du köpa va fan du vill. Du borde dock inte köpa mer än ett till item med AS eftersom du redan kommer ha max AS med fulla stacks på ulti och guinsoo. Items som funkar e tex: bloodrazors, last whisperer och void staff.