Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Jungle Amumu

Last updated on May 18, 2010


Ability Sequence

3
5
7
8
9
Ability Key Q
1
10
12
13
14
Ability Key W
2
4
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
2/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
3/
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Start met despair en smite en pak die mana buff...

Regrowth pendant om te kunnen doorjunglen tot lvl 4-5. TESTEN
Chain vest aangezien dit in verschillende goede items kan omgevormd worden (afhankelijk van de tegenstander) en junglen een makkie wordt...

Bedenking: masteries zijn nog niet helemaal optimaal... Nog een paar knopen door te hakken :D Het is wel zo dat 1 in offense en 8 in utility noodzakelijk zijn.
Voorlopige keuze: 1/21/8. Mana regen heb ik aangezien ik de buff pak, dus die masterie is mss niet nodig. Maar om mijn late game niet te gimpen, toch ook maar mana regen runes houden. Armor runes zijn mss niet nodig aangezien ik nu tot einde defence tree ben gegaan...