Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fiddlesticks Build Guide by lesni

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author lesni

Jungling Fiddle by Condics

lesni Last updated on November 21, 2011
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

4
7
9
13
15
Ability Key Q
1
3
5
8
12
Ability Key W
2
10
14
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Junglowanie

Zaczynasz z drainem i idziesz po blue. Ktoś Ci musi pullnąć, inaczej bez HP pota sobie nie poradzisz. Pamiętaj że gdy drain jest na CD używaj zwykłych ataków. Po trzech drainach powinien paść gdy użyjesz smite. Potem kolejno wilki i ghossty, a na 3 poziomie red buff. Znowu używasz smite. Dwa golemy i idziesz gankować top/bot, zależy gdzie bliżej. Kolejny blue spawn około 7.30 więc bądź wtedy w pobliżu, potrzebujesz go mieć jak najszybciej.