Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Renekton Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

just a quick renekton build

Last updated on November 24, 2011
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
8
10
12
13
14
Ability Key W
2
15
16
17
18
Ability Key E
6
11
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

dirk, je vroeg er om dus hier heb je het, hoop dat je er wat aan hebt


Guide Top

Runes

wat armor pen en wat defensives
die armor seals gebruik je voor redelijk veel
dus die runes kan je halen zodra je lvl 20 bent
probeer ook voor lvl 20 ongeveer 12000 ip te saven zodat je ineen keer een volle rune book kan kopen voor een hero die je echt heel graag speelt


Guide Top

Masteries

volle dmg


Guide Top

Skill Sequence

cull the meak healt je veel, en het is de bedoeling dat je erin dashed, cull the meak doet en weet weg dashed

later in de game kan je dashen, iemand stunnen, cull the meak en daarna als je nog tijd op de timer hebt weer dashen om deze combo vaker te doen.

je haalt meer dmg uit je skills dan uit je auto hits maar autohits kan je wel gewoon uitvoeren