Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rek'Sai General Guide by 24Harden

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author 24Harden

Kritik Sai ! ( Türkce )

24Harden Last updated on December 15, 2014

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Items

1-Arkadaşlar öncelikle Uzun Kılıç ve 3 Can Potu ile oyuna başlıyoruz..
2-Sonrasında öncelik olarak Taimat ve Hırpalayan eşyalarımızı alıyoruz
3-Atiklik botumuzu tamamlıyoruz devamında ise Vahşi Hydra'yı alıp Youmuu'nun Hayaletkılıcını tamamlıyoruz..
4-4.eşyamız olarak Statik Hançeri tamamlıyoruz
5-5.Eşyamıza ise Randuin'in Alameti'ni tamamlıyoruz
6-Son eşyamıza ise oyun durumuna göre Ruh Gömleği veya Banshee'nin Duvağını tamamlayabiliriz..

Rek Sai Hydra tamamladıktan sonra rahatlıkla farm alabileceğimiz bir şampiyon farmda rakibe oranla üstün olabilmeniz yüksek ihtimal...


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion