Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

LeBlanc Build Guide by krysiapgp

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


886
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author krysiapgp

LeBlanc Od zera do killera [Poland]

krysiapgp Last updated on October 7, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
6
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 20

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 1


Chapter 1

Bierzemy buta, 3 poty i idziemy na mida. Farmimy do 2 levelu aby nabić 2 skille (Q, W) potem charasujemy nimi przeciwnika tylko trzeba patrzeć na mane. Nabijam 6 level i się zaczyna zabawa ( zazwyczaj już nie mam many dlatego biore Clarity). Czekamy aż fala minionów dojzie żebyśmy trafili skillem E i robimy combo (W, E, Q, R) można zaczoć od Q ale jak kto woli i ma możliwość. Zabijamy przeciwnika i wracamy do bazy po Dead fire Graspa ( ten item przy uzyciu zabiera przeciwnikowi 30% życia) lecimy na mida widzimy przeciwnika to znów czekamy na fale aż podejdzie i lecimy teraz z combo takim (Używamy itema, W, E, Q R) i przeciwnik leży na to combo.

Miłego grania LeBlanc Pozdrawiam