Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by Kiebas18

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


721
Views
0
Comments
2
Votes
League of Legends Build Guide Author Kiebas18

LEE SIN - PODONRZAJONC SCIESZKOM SLEPEJ CIOTY

Kiebas18 Last updated on July 14, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

SIEMANKO

PORADNIK WYLONCZNIE DLA OSUB PELNOLETNICH JESLI MASZ POWYRZEJ 18 LAT TO WYKURWIAJ Z DROGI SLEPEGO ZIOMUW
grajonc leesinem poslugujesz sie gluwnie sluhem, nie wzrokiem bo pszeciesz jestes slepy a grasz rpg to wkladasz se nusz w oczy i jestes slepy zakladasz szmaty jakoms czy kota na ryj ale jak kota to tak rzeby ogonek wystawal z czubka glowy jak u lesina tte wlosy wiesz o co mi hodzi


Guide Top

SPIERDALAJ NA MIDA TAM TWOJE MIEJSCE

idziesz? no to idz kup se cioto negatronuw sto i niszcz pszeciwnikuw
pszeciesz jestes slepom kurwom
i masz rente dla uposledzonych XD


Guide Top

pros/cons

pros
jestes slepy i huja widzisz
ogulnie masz fajny kostium wojownika
spierdalaj

cons
pszyda sie :))))))