Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Leona Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.971
Views
0
Comments
1
Votes
League of Legends Build Guide Author

Leona for my friend

Last updated on January 7, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
13
15
17
18
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 2


Specjalnie dla Evy

Popróbuj z tym, najwyżej coś zmienimy.

Kolejność umiejętności oraz kupowania przedmiotów ma znaczenie. Dzięki takiej kolejności będziesz miała efektywne umiejętności, a przedmioty zapewniają zbilansowane bonusy dla tanka, pozwalające Ci przeżyć zarówno w konfrontacji z bohaterem AD, jak i AP. Początkową tarczę sprzedajesz dopiero po Force of Nature, aby zrobić miejsce dla zbroi. W razie pytań, pytaj ;p