Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lissandra Build Guide by Gorzki21

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.862
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Gorzki21

Lissandra wielka zabójczyni.

Gorzki21 Last updated on September 14, 2013

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
13
14
Ability Key W
3
12
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Lissandra na mid lane

Lissandra na mid lane to jak dla mnie najlepszy pomysł do grania tą postacią.


Guide Top

Lissandra na supporcie

Nie wiem czy mogę coś napisać o graniu na supporcie bo nigdy nie grałem ale coś spróbuje.
Zaczne od omawiania czarów:
Q-Przydaje się do osłabiania mobów i przeciwników
W-Świetne do takich ADC którzy nie mają durzego manewru uciekania
E-Świetnie dopasowuje się do "W"
R-Dobry sposób do ignoracji ataku przeciwnika a także do pomocy zabicia