Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lulu General Guide by Xerex543

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Xerex543

Lulu Adc S3 Hard !!!

Xerex543 Last updated on November 4, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
9
10
12
Ability Key Q
3
7
14
15
18
Ability Key W
2
5
8
13
17
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 1


Table of Contents
Guide Top

Pros / Cons

Plusy lulu :
Duzy dmg z passywnej umiejetnosci
Dobre uniemożliwienie atakowaniania
Dobra ucieczka/Gonienie Bohatera
Dobra pomoc w Druzynie


Minusy lulu :
Jest papierowa
Jezeli nie bedziemy miec farmy 0 dmg
Miniony moga zatrzymac passyw lulu.


Guide Top

Spells

Umiejetność Q uzywamy do gonienia badz uciekania .
Umiejetność W Uzywamy ja najczesciej na najbardziej niebezpiecznego przeciwnika
Umiejetność E uzywamy do oslony siebie badz sojusznika albo zeby odlosnic wida mapy
Umiejetność R uzywamy na najlepszym graczu w naszym teamie w zwarciach druzynowych


Guide Top

Farming

Dzieki passywnej umiejetnosci bedzie nam sie milo farmowało . Ale musimy wyprzedzac przeciwnika bo inaczej nie damy sobie rady w dalszej grze .


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion