Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nami Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


874
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author kralhe

Nami The Last Protector!

kralhe Last updated on August 31, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 17


Table of Contents
Guide Top

Nami


Guide Top

Rünlerkırmızılar 9x armor
sarılar 9x armor
maviler 9x büyü direnci
cevherler 3x 10 saniyede 1 gold


Guide Top

Taktikler

- 1. levelde q ile başlayıp rakibinizin gittiği yöne tahmini atışlar yapmaya çalışın
- suya hapisin ( q ) bekleme süresi çok olduğu için doğru zamanı beklemelisiniz.
- eğer takım savaşından uzaktaysanız ultinizi kullanarak uzaktan destek olabilirsiniz

not: build kendi yapımımdır

fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90