Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by GlowOne

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author GlowOne

Navy Field- BYCIE PRO

GlowOne Last updated on October 21, 2011
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
Table of Contents
Guide Top

Chapter 1

BYCIE PRO W NAVY FIELD

Tutorial dla Zacny Wieloryb.


Aby być pro, musisz mieć manualne działo, i NIE kurwa TORPEDY tylko w dupe jebane DZIAŁĄ!!
Musisz wybierać silniki z NAJWIĘKSZA liczbą koni mechanicznych, jak jesteś noobem, to pływaj i spróbuj komuś jebnąć za 5ZE SWOJEGO MANUALNEGO DZIAŁĄ BO CIE KURWA STAC A NIE JAKIES AUTO ZA 1!!...


Guide Top

Od autora...


Pragnę wspomnieć, że ten obszerny build będzie z upływem czasu jeszcze większy :)