Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nidalee Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Nidalee Sniper

Last updated on May 5, 2012

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
12
14
17
18
Ability Key W
2
8
10
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Items Eng/Pl

Tear of the Goddess is super item. When u farming minions with Leopard, u stack mana very, very well. Mana is very needed for Nidalee. Will of the Ancients give very big life steal, when u use critical q, WotA give u very big healt. Rabadon, hmmm give u Ability Power :D. Rylai give slow and hp. Void Staff - Magic Penetration.

Łza bogini jest super iteamem. Kiedy farmisz miniony lampartem, stakujesz mane bardzo, bardzo dobrze. Mana jest bardzo potrzebna dla Nidalee. Wola Starożytnych daje bardzo duzy "life steal", Kiedy używasz q i trafisz krytycznie to dostajesz bardzo duży healt. Rabadon, hmmm daje ci Moc umiejętności :D. Rylai daje spowolnienie i życie. Void Staff - Penetracja odporności na magie.


Guide Top

Summoner Spells Eng/Pl

Flash - U can dodge, escape, or run for kill enemy.
Teleport - U can back to lane or can deff turret.
Ghost - Too same what "Flash"
Heal - Save allies or Yourself
Ignait - Bonus DMG :D

Błysk - Możesz użyc, żeby uniknąc ataku, uciec lub dogonić wroga.
Teleport - Możesz szybko wrócić na linie albo obronić wieży.
Duch - To samo co "Błysk"
Uzdrowienie - Ratowanie sprzymierzeńców lub siebie
Podpalenie - Dodatkowy DMG


Guide Top

Farming Eng/Pl

Good Farming in Nidalee starting at 6 lvl :P Leopard is so cool to farming, his (her) spell is free and have little, little AoE dmg. You can stack Tear of the Goddess with lampard.

Dobra farma u Nidalee zaczyna się od 6 lvl :P Lampard is bardzo fajny do farmienia, jego (jej) spele są darmowe i ma mały mały AoE dmg. Możesz stakować za pomocą tego łze Bogini.


Guide Top

Team Work

Nidalee only need help in melee fight, but Nidalee can heal allies

Nidalee potrzebuje pomocy tylko w walce wręcz, ale Nidalee może leczyć sprzymierzeńców


Guide Top

Creeping / Jungling

Nidalee need blue only at early. Nidalee no need Red. When u need some money, u can do:
-Wolf
-Witches
-Golems

Nidalee potrzebuje blue tylko na początku. Nidalee nie potrzebuje Red'a. Kiedy potrzebujesz blue możesz zrobić
-Wilki
-Wiedźmy
-Golemy


Guide Top

Pros / Cons Eng/Pl

Pros
Good gang
Good killer with long range
Leopard got dmg
Good Escape mechnism

Cons
Bad on mid
Melee is no good
0 CC effect

Dobre strony
Dobre Gangi
Dobra do zabijania z dystansu
Lampart ma DMG
Dobry Escape Mechanizm

Złe strony
Słaba na midzie
Walka wręcz nieopłacalna (chyba, że do dobijania)
Brak efektów kontroli tłumu.