Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tryndamere Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.367
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Nie do pokonania.

Last updated on August 4, 2015
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
3
5
7
8
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
1
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0Threats to Tryndamere with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
8
Nasus
8
Jax

Zaczynamy od longsworda i 2-3 potem.
Składany phantom dancera.
Następnie Infinity Edge.
Jeśli już jesteśmy mocni to składany okultys yczny miecz. Jeśli nie zostawiamy go na koniec.
4 jest Ostrze Zniszczonego Króla.
5 Hydra
6 Ostatni Szept.

Exhaust dla first bloodów
Za pomocą kręciołków docieramy jak najszybciej w krzaki.
Jeśli ktoś podejście nawalamy się z nim zwykłymi atakami a poniżej j połowy HP dajemy exhausta ignita kręciołek i naparzamy.
Jeśli nie podejście to zbierany furie na minionych i przyvpełnej wpadamy.