Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Pantheon Build Guide by Kaniax

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


685
Views
2
Comments
1
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Kaniax

Pantheon massacre and slaughter

Kaniax Last updated on April 5, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
1/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Chapter 1

Panteon ma bardzo duże dmg i jako postać ze stunem bardzo przydaje się w grze.Mój build skupia się na jak największym ataku z umiejętności aby to osiągnąć są w nim itemy z penetracją.Dobry zasięg ciosu w serce i szybka regeneracja ok 4 sekund daje naprawdę dużo bo umiejętność ta potrafi zabrać połowę życia przeciwnikowi.