Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by byHMF


375
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author byHMF

RENGAR ORMANI / TÜRKÇE TARİF

byHMF Last updated on May 17, 2016

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
2
9
10
12
13
15
Ability Key W
3
14
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
1/
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 12

5/
Wanderer
 
 
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
5/
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 18

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0


RENGAR ORMANCI

Arkadaşlar, avcı palası ve 3 kırmızı iksirle başlıyoruz, Golemlere gidip çarpla kesiyoruz, sonra redin arkasındaki ota totem atım kuşları kesiyoruz, kuşları keserken pot için, ordan redi almaya gdiyoruz, çarp dönmüş oluyor rede atıyor. redi alınca kalan pot larıda için, ordan kurtları kesip mavi kesiyorsunuz. ve tekrar dönen çarp ı gromp a atıyorsunuz, 4. seviye olarak base gidip, bir tur daha golem, kuş, kurt, gromp yapınca seviye önde oluyorsunuz, o zaman gang lara başlayabilirsiniz,