Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Soraka Build Guide by


169
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Sams Soraka build

Last updated on May 15, 2016
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
Cheat Sheet

Soraka build

Soraka BuildKøb Sightstone og skift Warding Totem ud med Swee

Hvis der på noget tidspunkt er overskud til boots

Opgrader til disse items (I samme rækkefølge)