Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shyvana Build Guide by Toximus Prime


868
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Toximus Prime

Shyvana guide for Ingvild

Toximus Prime Last updated on March 2, 2016

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 0

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 12

 
 
 
 
 
1/
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
5/
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
1/
Perseverance
 
 
 
 
 
5/
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 18


Ting å gjøre

Det er viktig å farme mye. Satack devourer opp til 30 ASAP. Scuttle crab gir 2 stacks, drake og rift herald gir 5.

Ward mye, prøv å skaff litt kills om det er mulig.