Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shyvana Build Guide by LechZeSlaska

646
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author LechZeSlaska

Shyvana- Jungle#LateGame

LechZeSlaska Last updated on June 29, 2016
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 6

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 6

Recovery
 
 
5/
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
1/
Tough Skin
 
 
 
 
 
5/
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
1/
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
5/
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 18


Porada

Na początku będziecie niczym, więc radzę wam grać w miarę bezpiecznie i spokojnie farmić, aż do zbudowania itemu do jungli i części hydry. Przez większość gry musisz farmić i okazyjnie gankować, by przy skończonym buildzie niszczyć każdego.