Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.974
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author

Stepuv Garen

Last updated on April 10, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Chapter 1

hraj s nim opatrne, nahoře sám (solo top) a když bude potřeba nebo když tam vleze někdo jinej tak vlez jinam. Vždy by měl hrát jeden nehoře, jeden uprostřed (mág), dole střelec a podpora a někdo v jungli.

Sleduj jak se vyvíjí hra a podle toho uprav vybavení. Když nebude nikdo dělat magickej dmg tak kašli na resist a podobně.

Hlavně neumírej, tím zabíjíš hru, protože za to maj oni spoustu peněz. Lepší je jen farmařit a nikoho nezabít, než umřít. Mnohem lepší.