Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Talon Build Guide by JapoHaracz

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


982
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author JapoHaracz

Talon mid lane by JapoHaracz (Only PL)

JapoHaracz Last updated on December 2, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 28

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 2


Table of Contents
Guide Top

Runes

Najlepszy runki na Talona oczywiście są pod armor penentration i cooldowny, runki te są dość uniwersalne i nadają się również pod Riven:) :
Runki zapożyczone od przywoływacza: LeyeKk


Guide Top

How to start build?


Nie chciało mi się wypisywać jaki itemy od czego zaczynamy ale już powinniście się sami domyślić :) Dodam tylko, że trinity forca wartą zacząć od Zapału gdyż daje dodatkowo Szybkość ruchy :)