Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


588
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author kralhe

Time For a True Display of Skills

kralhe Last updated on September 4, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Ezreal


Guide Top

Rünler

sarılar 9x armor
maviler 9x büyü direnci
6x ad/3x zırh delme veya 9x ad
3x ad


Guide Top

Taktikler

- q ve e sizin kullanacağınız en önemli 2 skillerinizdir
- bu build poke olmadığı için düz vuruşlarınız da önemlidir fakat q skiliniz adnize bağlı olarak fazla hasar verir.
- takım savaşlarında en arkadan q ile haraslayıp en sonda adamı ulti ile indirmeye çalışın eğer o şekil olmuyorsa düz vuruşlar için pozisyon alın
- earlysi sıkıntı bir şampiyondur eğer karşınızda iyi oynayan bir varus-graves varsa defansif oynayın

fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90