Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Pantheon Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


830
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author kralhe

top build pantheon

kralhe Last updated on September 5, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

PANTHEON


Guide Top

taktikler

- pantheon oynarken karşınızdaki rakibi sürekli q ile pokeleyin baseye gitmek zorunda kalacaktır
- pantheonun e skilinin pasifi sayesinde canının %15 in altında olan düşmanlara %100 critik hasarı vurur
- pantheonun w skili stundur bu skili kullandığınız zaman pasifiniz devreye girer
- normal 4 vuruş pasifi çalıştırır
- ultinizle tepeden aşşağı atlarsınız düşmanlar ultinizin merkezine ne kadar yakınsa o kadar çok damage yerler

fb iletişim : www.facebook.com/ibrahim.semiz.90