Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Heimerdinger Build Guide by henkdetank

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.885
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author henkdetank

Truntheimerdinger

henkdetank Last updated on November 5, 2014

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9


Table of Contents
Guide Top

Introduction

Moi Ron! Hier kun je de runes en masteries zien en wat je moet bouwen tegen een AP of AD midlaner.


Guide Top

Warden

<a href='http://postimg.org/image/bti9q9937/' target='_blank'><img src
hier zie je waar je moet warden ( iedere base minstens 1 ward meenemen en je trinket gebruiken)
de blauwe stip is waar je ward blue side en de paarze waar je ward purple side.
voordeel van deze plekken zijn dat je de jungler eerder ziet en je helpt met die plekken ook gelijk de andere lanes/temagenoten mocht hun jungler een omweg nemen.


Guide Top

BELANGRIJK

what would heimerdinger do :P

https://www.youtube.com/watch?v=EbIx0dGY7B0