Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tryndamere Build Guide by MystReaL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


473
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author MystReaL

Tryndamare Presser

MystReaL Last updated on January 25, 2014
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
7
15
17
18
Ability Key Q
3
5
9
11
13
Ability Key W
1
4
8
10
14
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 2


5 Lv e kadar zeali tamamlayın. Tamamladıktan sonra jungle'da orta düzey ( aurasız ) yaratıkları kesin. Tabi ki minyonlar az ise. Ulti açıldıktan sonra karşı rakip şampiyonlarını üzerinize çekmenize gerek kalmayacaktır. Yani kulelerinin altına girebilirsiniz. 5 Saniye içinde 2 tanesini ( solo üst koridor ) indirebilirsiniz rahatlıkla. 12 Lv'den sonra Final itemlerini kasın. Kanasusamışı ( The Bloodthirster ) kasmadan 2 den fazla adama girişmeyin. Ultiniz bile olsa regen uzun süre kasmanızı sağlar. Kasmak 1. kuralımız.

İyi oyunlar dilerim :)