Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.594
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Twisted Fate - Build From Poland

Last updated on January 2, 2011
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
Ability Key W
2
8
10
12
13
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 8

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Nasze Combo wyglada tak:
Stackujemy E, wybieramy W, kartę stunujaca (zlota) a nastepnie uzywamy flasha do przeciwnika, stunujemy go i uzywamy Q i Lich Bane a potem normalnym atakiem. Flash jest opcjonalny
_____________________________________________________________________________________________
TF budowany pod AP bez lich bane jest nic nie wart. Przed zlozeniem go nie kozacz za bardzo
_____________________________________________________________________________________________
Obieraj sobie na cele postacie ktore nie stanowia dla ciebie zbytniego zagrozenia.
Uzywaj ulti teleportujac sie > Stun > lich bane > "Q"
_____________________________________________________________________________________________
Ostatni Item jest zależny od przeciwników (a raczej ich rodzaju jak Tank, Mage, DPS i Carry)