Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Twitch Build Guide by Piquedram

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


3K
Views
1
Comments
1
Votes
League of Legends Build Guide Author Piquedram

Twitch poradnik PL

Piquedram Last updated on May 26, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Itemki

Pewny start.

Darmowy ward zawsze spoko.
Buty do gankowania.
I trochę dmg.

Mercurial przyspieszy cię i uwolni od stunów i prowokacji.
Aniołek pomoże ci rzadziej ginąć.
Ostrze króla doda ci życia i spowolni przeciwnika.


Guide Top

Skile

E dobry haras warte ulepszenia.
W przyda ci się do nękania wrogów i teamfightów.
Q daje super ucieczki i atak speed ale lepiej użyć go do uciekania.


Guide Top

Samonerki

Flash obowiązkowo.
Bariera wg mnie 2 najlepszy skill dla adc.

Mamy merculiala więc oczyszczanie się tak nie przyda.
Nasza trucizna zastępuje podpalenie.


Guide Top

Runy

Atak dla dobrego startu: łatwe la****y, haras.
Armor do obrony przed wrogim ADC.
MR na lvl dlatego ze na early game nie walczymy z magami a w late to się zdarza.