Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's first Mini Guide Contest is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Soraka Build Guide by Guest

Support 112 Acil Servis Soraka ~Arakçı S8 [8.11]

Support 112 Acil Servis Soraka ~Arakçı S8 [8.11]

Updated on June 1, 2018
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Build Guide By Guest 10,346 Views 0 Comments
10,346 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Soraka Build Guide By Guest Updated on June 1, 2018
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

~Giriş

Merhaba~Sezon 8 Soraka'mızın Arakçı rünü rehberime hoş geldinizz.


Sende Kimsin?
-Ben Türkiye'de sıralama 312'nci olan Soraka mainim :). Sihirdar adım Avarosa307 3 senedir Support mainim ve şuan Platin III rütbesindeyim. Bronz elosunda ilk Soraka deneyimini yaşadım çok kötü oynuyorum ama iyi ellerde maç kazandıran bir şampiyon olduğunun farkına vardım. Bronz elosunda support oynamak çok zordur maç kazandıramazsınız lakin iyi bilen bir arkadaşınızla maça girerseniz kazanabilirsiniz. O yüzden Bronz elosunda Soraka oynamanızı pek tavsiye etmem çünkü taşıyabilecek bir eleman zor bulursunuz..
Back to Top

~Rünler

~Arakçı rünümüz ile nasıl kolayca lane kazanabileceğinizi anlatıcam;

-Arakçı aslında çok op bir ründür. Çünkü Lane safhasında rakibinizi her düz vuruşla veya yeteneklekle dürttüğünüzde size her seferinde belirli bir miktar altın gelcektir.

-Yetenek kullanımından sonra rakibinize düz vuruş atarsanız Can İksiri,Mana Potu ve çeşitli tek kullanımlık eşya düşürme şansınız kazanırsınız.

-İkincil rünümüz Azim , sizi takım savaşlarından ölmeden kurtulmanızı ve ayrıca takımınızı daha çok destekleme şansı tanır
Back to Top

~Eşyalar

~İlk önce başlangıç eşyasından bahsedelim,eşyası size rakibinize her düz vuruş ve yetenek atışınızda ilave olarak 20 Altın kazandırır.Ve bu Özel Pasifi ilerünümüzü destekler.Yetenek Gücü , Bekleme Süresinde Azalma ve %50 Mana Yenilenmesi ile Soraka için biçilmiş kaftandır.

~Shurelya'nın Rüyası eşyası ile takım arkadaşlarınıza rakipleri yakalama ve kaçma potansiyeli kazandırırsınız.İkincil eşya olarak seçmemizin temel sebebi verdiği özelliklerden dolayı oynanışı rahat kılmasıdır.

~Üçüncü eşyamızdır. Takım Savaşlarının kaderini değiştirme yetisine sahiptir.Ölüyken bile kullanılmasıyla takım arkadaşlarınıza desteği elden bırakmazsınız.

~Şovalye'nin adağı üzerine kullandığınız takım arkadaşınızı hem hasardan korursunuz hemde kullandığınız takım arkadaşınızın hasarı sayesinde sizde belirli bir miktar iyileşirsiniz

~Gelelim Warmog'a...
Bu eşyanın özel pasifi size 3000 can üzerinde iseniz her saniye Mevcut canınızın %5'ini doldurmanızı sağlar.
Bu özellik ise savaşlarda arkada durmanızı ve eğer hasar almazsanız Warmog devamlı canınızı yenileyeceğinden hem kendi canınız azalmadan hemde takım arkadaşınızın canını doldurarak takım savaşının seyrini değiştirebilirsiniz :)
Back to Top

Artıları / Eksileri

Artıları+Yüksek Sustain Özelliği.

+Erken oyunda harika bir dürtme potansiyeline sahip olması.

+ADC ile iyi gider.

+Yüksek Taşıma Potansiyeli

+Takım savaşlarını tersine çevirebilir!

_________________________________________

Eksileri-Rakipleriniz size Focus atarsa büyük ihtimalle ölürsünüz.

-Erken oyunda W yeteneğinin Bekleme Süresi yüksek tehlike arz eder!

-Soraka'da kaçış mekaniği sağlayan herhangi bir yetenek bulunmaz.

-Yeni sezonda en büyük problemi Mana ve Can yenilenmesidir!.
League of Legends Build Guide Author
Guest Soraka Guide
Vote Vote
112 Acil Servis Soraka ~Arakçı S8 [8.11]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide