Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Aatrox Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Aatrox - Nieśmiertelny (PL tutorial)

Last updated on August 2, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #46 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

3
9
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
8
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Wstęp

Siemaneczko.
Szybki i prosty poradnik do Aatroxa.
Runy -AS, armor, MMR
Itemy - AD, AS i trochę tankowatości
Specjalizjacje - 9/21
Skille - Max W - Q - E


Guide Top

Jak grać?

Pasywnie z W co 3 atak leczymy sobie sporo HP (kiedy mamy mniej HP niż 50% leczymy się bardziej) lub zadajemy sporo obrażeń tracąc je. Warto pamiętać, że należy zmieniać tryb w zależności od sytuacji, ale o tym za chwilę...

Co daje build podany powyżej na Aatroxie?

Król - Atak speed - częściej "detonujemy" W
Hydra - Life Steal - Skoro mamy się leczyć to nam się przyda :)
Oblicze ducha - zwiększenie efektów leczących - No bo leczymy się jak soraka przed reworkiem
Tabi - Armor - Jako że Magic resistów już troche będzie to armor też się przyda
Plemienna - HP - Im mniej HP procentowo tym więcej się leczymy, więc chcemy mieć sporo zdrowia maksymalnego
Anioł - Wskrzeszenie - Z tym itemem AAtrox w teamfight'cie wstaje 2 razy. Jako że za każdym razem mamy mało zdrowia to z całym powyższym buildem w tej sytuacji leczymy się po prostu kosmicznie

Jak gramy?
wykorzystujemy optymalnie wszystkie buffy do samoleczenia. Gdy mamy powyżej 50% hp na spokojnie możemy klepać wrogów z W włączonym na fioletowy (tryb napierdalacza)
Gdy hp spada przeskakujemy na tryb czerwony (tryb ssania) i leczymy się jak porypani. Gdyby przypadkiem przeciwnikom udało się zbić si sporo hp, to poniżej 25% zwiększasz sobie całe samoleczenie o dodatkowe 10%

Szybka matematyka
wymaxowane ~W~ leczy nas 40hp + 25% naszego AD
Dla uproszczenia nie wliczę bazowego AD aatroxa oraz pominę lifesteal. Wliczę tylko króla, hydrę i pasyw ~W~
no więc:
Pasywnie z ~W~
Leczymy się 40hp + 25hp = 75hp co trzeci auto atak

dodatkowo 20% niezależnie od posiadanego hp z Oblicza ducha
75hp +20% = 90hp co trzeci auto atak

Kiedy hp aatroxa spada poniżej 50% leczenie z W zwiększa się TRZYKROTNIE
75hp * 3 = 225hp co trzeci auto atak

+ oblicze ducha 20%
225hp +20% = 270 hp co trzeci auto atak

+ Specjalizacja "drugi oddech" +10% leczenia poniżej 25%hp
270hp + 10% = 297hp co trzeci auto atak

Warto pamiętać, że z run, króla i pasywy wyklepiemy sporego atak speeda, a dodatkowo król i hydra zapewniają nam lifesteall (lifesteal również się ***uluje z przedmiotami i specjalizacjami)


Szczegółowy poradnik wkrótce na kanale
https://www.youtube.com/channel/UCQLkmQryYpc0KDrvUEoM71Q