Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Annie Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.14K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Annie podstawy

Last updated on October 20, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Dlaczego tak?

Witam!
W tym poradniku przybliżę wam nieco postać jaką jest Annie.
Życzę miłego czytania :)

Runy
Nie podaję run, ponieważ jest to poradnik dla początkujących graczy, którym nie opłaca się kupować run (lvle od 1-19).

Specjalizacje
Specjalizację standardowe 21-0-9 na ap carry jakim jest Annie.

Czary
Na 1 poziomie bierzemy "Q" i je maksujemy , dlatego iż można z niego łatwiej dobijać miniony oraz harassować przeciwnika. Na koniec dawać punkt w "E", bo jest to skill do ratowania tyłka z bardzo trudnych sytuacji i ładowania naszej pasywki.

Przedmioty
Teraz czas na itemy. Na początek polecam kupic buty i 3 potki. Dlaczego nie zaczynamy z pierścieniem dorana? Buty ułatwią nam unikanie skillshotów (np. "Q" morgany, lux etc.), a potkami możemy się wyleczyć w trudnej sytuacji. Potem zakup 2 pierście dorana. Zwiększą nam troche hp, mana regen i AP. Potem przyda się szybko kupić Różdżkę wieków, która dodaje nam dużo hp, many oraz AP (plus jeszcze będzie nam się ładować). Dalej możemy kupić obuwie maga bądź Kapelusz Rabadona. Kolejność kupna tych itemów nie jest jakoś bardzo ważna, jednak ja preferuję najpierw kupić butki :). Gdy przeciwnicy składają przedmioty na odporność na magię powinniśmy złożyć kostur pustki. Jeżeli szybko padamy w teamfightach złóżmy Kryształowy kostur Rylai. Na sam koniec składamy Księga Grozy Morello.

To by było na tyle. Opisałem tutaj jakie specjalizacje, przemioty i czar wybierać na Annie.
Miłego grania, przywoływaczu :D