Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Blitzcrank Build Guide by Paprykasz

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Paprykasz

Blitzcrank Rozpierdalator

Paprykasz Last updated on May 1, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #6 in
Support Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key Q

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

Blitzcrank ma lape dluzsza niz cały Gortat.


Guide Top

Creeping / Jungling

Ogolnie nie polecam, bo nie ma blisko ani jednej wierzy.


Guide Top

Runes

Runki, niestety w tej grze nie występują runy dobre dla Blitzcranka, bo liczy sie pierdolniecie z lapy a runek +pierdolniecie z lapy jak widac - nie ma.


Guide Top

Masteries

Preferuje 30-0-0 Wtedy mocniej bijemy i zabijamy.


Guide Top

Items

Ogólnie preferuje stackowanie thornmail bo wtedy Ci co próbują nas zatakowac gina z wlasnej reki, takze jest to bardzo dobry item, ale buty tez sie przydadza, bo jak wiadomo Blitz jest bardzo silny wiec wszyscy przed nim uciekaja - Jak wiadomo w butach szybciej sie chodzi wiec z latwoscia kogos dogonimy.


Guide Top

Skill Sequence

Ogólnie wszystko dajemy w lape lapa im dluzsza tym lepsza wiecej oponentów na ziemi, mozna tez dac w pare skilków w wybuch ale on dziala po 4 sekundach wiec ciezko trafic, acha lapa jest najsilniesza bo dzieki temu walczymy z potworami jak smoki.


Guide Top

Summoner Spells

Wskrzeszenie - bardzo ważne bo dzieki temu, jak zginiemy (oczywiscie przez laga bo blitzcranka nie da sie zabic gdy sie nim gra) To mozemy sie pojawic szybko i swoja dluga reka namieszac w planach wroga. Drugi spell dalem nie wiem po co i tak go sie nie uzywa ale nie mozna miec dwoch tych samych.


Guide Top

Pros / Cons

Zalety
+nie da sie go zabić
+długa łapa
+Liczy sie pierdoleniecie
wady:
-Jak Cie kicknie mozesz umrzec.