Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Mordekaiser Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.36K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Dobry Mordekaiser na mid'a i top'a

Last updated on April 11, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Mordekaiser na mid'a

[VS]

Team 2

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #36 in
Top Lane
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Guide Top

Mordekaiser MID

Najważniejsze jest nim farmić ze skill'a ,,E", ale tylko wtedy, gdy w grupie stoi wiele minion'ów z małym hp. Gdy z kimś walczysz używaj skill'i, bo Mordekaiser ma taką pasywę, że jeśli ktoś (przywoływacz albo stwory) dostanie obrażenia od Twoich umiejętności to ładuje Ci się taka tarcza, która jest takim Twoim dodatkowym życiem. Jeśli z push'owałeś swoją linię to nigdy nie stój za połową dróżki na midzie, bo możesz zostać z gank'owany przez przeciwnika. Zamiast tego chodź sobie na duszki (albo u nas, albo u nich - jeśli u nich to przechodź tam tak, żeby przeciwnik się nie domyślił, że Ty tam jesteś). Grą Mordekaiser'em jest też to, że nie bój się z kimś walczyć - jego skill'e są właśnie takie, że ma on większe szanse na przeżycie jeśli on walczy z kimś, a nie ucieka.


Guide Top

Rzeczy na mid'a

Na midzie rozpoczynasz z butami i 3 potkami. Za każdym razem, gdy wracasz kupuj 2 potki i jednego ward'a zielonego (kupuj ward'a wtedy, gdy drużyna przeciwna ma dżunglera). Jeśli na midzie masz maga i, gdy z nim walczysz widzisz/czujesz/zadaje Ci duże obrażenia a Ty ledwo wychodzisz z walki to kup ,,Płaszcz Negacji" i buty ,,Obuwie Merkurego". Możesz kupić np. buty ,,Obuwie Maga" jeśli drużyna przeciwna nie ma dużo stun'ów albo jak uważasz, że dajesz sobie radę na midzie. Jeśli będziesz grał długo i masz wszystkie rzeczy to kup sobie 2 eliksiry (niebieski i czerwony), a jeśli masz dużo kasy i już niczego nie potrzebujesz to kup różowy eliksir za 400 złota.
ZMIANĘ BUTÓW RÓB GDY TWOJA LINIA JEST JUŻ ROZWALONA (turret przeciwnika lub Twój jest rozwalony)


Guide Top

Czary Przywoływacza

Na midzie będą Ci potrzebne 2 czary: Błysk i Podpalenie. Jeśli masz już 6 lvl i z kimś walczysz to pamiętaj, że zostawiaj podpalenie i ult'a zawsze razem. Zawsze próbuj z kimś walczyć, gdy masz to dostępne i jeśli z kimś walczysz to nakładaj ult'a i podpalenie razem na jedną osobę. Zawsze używaj ult'a, gdy przeciwnik nie ma dużo życia (najwcześniej, gdy ma połowę życia albo uciekasz i myślisz, że zginiesz to użyj go, bo on daję Ci więcej życia i wtedy masz większe szanse na przeżycie)


Guide Top

Mordekaiser na top'a

Najważniejsze jest nim farmić ze skill'a ,,E", ale tylko wtedy, gdy w grupie stoi wiele minion'ów z małym hp. Gdy z kimś walczysz używaj skill'i, bo Mordekaiser ma taką pasywę, że jeśli ktoś (przywoływacz albo stwory) dostanie obrażenia od Twoich umiejętności to ładuje Ci się taka tarcza, która jest takim Twoim dodatkowym życiem. Jeśli z push'owałeś swoją linię to nigdy nie stój za połową dróżki na top'ie, bo możesz zostać z gank'owany przez przeciwnika. Zamiast tego chodź sobie na golemy przeciwnika, ale wtedy musisz bardzo mocno z push'ować linię i być ostrożnym. Grą Mordekaiser'em jest też to, że nie bój się z kimś walczyć - jego skill'e są właśnie takie, że ma on większe szanse na przeżycie jeśli on walczy z kimś, a nie ucieka.


Guide Top

Rzeczy na top'a

Na top'ie rozpoczynasz z ,,Naszyjnikiem Odnowienia" i 1 potkiem. Za każdym razem, gdy wracasz kupuj 3 poty i jednego ward'a zielonego (kupuj ward'a wtedy, gdy drużyna przeciwna ma dżunglera). Jeśli na topi'e masz AD i, gdy z nim walczysz widzisz/czujesz/zadaje Ci duże obrażenia a Ty ledwo wychodzisz z walki to kup ,,Kamizelka Kolcza" i buty ,,Tabi Ninja". Możesz kupić np. buty ,,Obuwie Maga" jeśli drużyna przeciwna nie ma dużo stun'ów, a jeśli mają dużo stun'ów i silnych magów to kup ,,Obuwie Merkurego". Jeśli będziesz grał długo i masz wszystkie rzeczy to kup sobie 2 eliksiry (niebieski i czerwony), a jeśli masz dużo kasy i już niczego nie potrzebujesz to kup różowy eliksir za 400 złota.
ZMIANĘ BUTÓW RÓB GDY TWOJA LINIA JEST JUŻ ROZWALONA (turret przeciwnika lub Twój jest rozwalony)


Guide Top

Czary Przywoływacza

Na top'ie będą Ci potrzebne 2 czary: Błysk i Uzdrowienie. Jeśli masz już 6 lvl i z kimś walczysz to pamiętaj, że używaj uzdrowienia, jak najszybciej, ale nie, gdy masz pełno życia. Zawsze próbuj używać uzdrowienia po tym, jak masz na sobie podpalenie, ponieważ podpalenie niweluje ten czar o 50%, więc pamiętaj patrz, jaki czar ma przeciwnik i nie używaj uzdrowienia, gdy masz podpalenie na sobie, a jeśli ta osoba ma podpalenie to używaj uzdrowienia wcześniej (ale nie gdy masz pełno hp). Zawsze używaj ult'a, gdy przeciwnik nie ma dużo życia (najwcześniej, gdy ma połowę życia albo uciekasz i myślisz, że zginiesz to użyj go, bo on daję Ci więcej życia i wtedy masz większe szanse na przeżycie)