Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Evelynn Build Guide by Dalaran

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.9K
Views
1
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Dalaran

Evelynn PL - czyli krótka historia na temat Evy

Dalaran Last updated on March 31, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
6
7
9
Ability Key Q
1
13
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
14
Ability Key E
5
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Wstęp

A więc jest to build i mój własny styl gry eve. Będzie to build bardziej ad lecz ap nie zabraknie.Zapraszam do lektury. :D


Guide Top

Itemki

A więc na składamy na start(wszyscy wiedza dlaczego :D). A teraz na serio. Grając Eve ciągle brakuje nam many od spamowanie Q dlatego jest idealne. Następnie The Blodthrister na kradzież życia. O butach nie wspominam. Teraz przychodzi moment na część AP. Teraz skłądamy Guinsso Rage Blade. Daje AP i AD i jeszcze unikalna którą uwielbiam. na prędkość i prędkość ataku, a guardian angel tak na dodatek. xD Przejdzmy do farmy


Guide Top

Farmienie

Najlepsza rzecz bo najprostsza :D. Bijemy miniony auto attackiem i spamowaniem Q (Ale bez przeszady). Cała filozofia.


Guide Top

Skille i taktyka

Najważniejszy skill na eve Bez tego Evelynn nie istnieje. Główny atakujący Q, a E tak na dodatek. A taktyka jest taka: na niewidce wbijamy się i pierwszy używamy ult (R) potem e aby dać slow a potem spam na całego Q i zwykłaymi atakami.


Guide Top

Ganki

Co to by była za eve bez ganków. Mówi się że ganki robi jungler ale gdy takiego nie ma? Wtedy jest eve. Taktyka jest prosta. Mając znikamy i idziemy na innego lane najlepiej kupić wtedy elixir wyroczni ( istnieją wardy przecież) Na niewidce wbijasz się w przeciwnika slowujesz E i spamujesz Q ( Nic nowego). Takie ganki nie są polecane dla świeżych graczy gdyż ciebie też mogą zabić.


Guide Top

Team Fight

Tu jest troche ciężej gdyż jesteś łatwym celem. Musisz znależć punkt zaskoczenia. Najlepiej na niewidce wbiec w tłum od boku junglą i atakować tych najbliższych naszego teamu. Po takim ataku zawsze jest ich mniej.


Guide Top

Zalety buildu

Sam same. Duże dmg nie tylko ze zwykłych ataków ale i skilli. Łatwe przetrwanie(z nastackowanym blodthristerem i tak dużym dmg trudno umrzeć) Na dodatek guardian angel.


Guide Top

Koniec

Nie chce mi się nic więcej mówić więc daje wam link z piosenką pt"Koniec" na pewno się spodoba ELO http://www.youtube.com/watch?v=d2IsXzwh328