Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by KingFromAfrica

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.15K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KingFromAfrica

Ezreal PRO build

KingFromAfrica Last updated on May 23, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #3 in
ADC Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
17
Ability Key Q
4
10
12
13
15
Ability Key W
2
8
11
14
18
Ability Key E
6
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

[color=#00ffff]Wprowadzenie[/color]

Początkowa gra:

Na początek musimy wiedzieć jak nim grać.A więc zaczynamy rozadajemy skille tak jak podałem wcześniej.Idziemy na ,którego line chcemy jednak Ezreal najlepiej sprawdza się na midzie.
Wciągle pamiętamy o tym ,że mamy dominować , czyli kryjemy się za potworami i jeżeli jest taka możliwość to używamy E jak najbliżej wrogiego bohatera , ponieważ po użyciu uderza ono pociskiem w najbliższy wrogi cel.Potem staramy się uderzyć jak największe combo. Co to zanczy? Musimy jak najszybciej użyć Q potem W rezygnujemy dopiero pod wrogą wieży gdy mamy 6 poziom możemy dobić wrogiego bohatera naszą R , która na 1 poziomie skilla zadaje 350(+ 100%AD)
Średnia gra
Kiedy mamy złożony krwiopijec kupujemy moc trójcy . Dlaczego? ponieważ Ezreal większość skilli ma takżę na AP jednak moim zdaniem dużo lepszy jest pod AD.Potem zaczynamy zbierać na Ostrze nieskończońości.Staramy się oglądać całą mape ponieważ z naszej R możęmy dobić przeciwnika gdziekolwiek on jest bez konieczności podchodzenia do niego.
Późna gra
Teraz kiedy mamy już ostrze nieskończoności składamy Widmowy Tancerz i drugiego Krwiopicja.Po co? Po to żeby wyciągnąć jak największe obrażenia przy zachowaniu dużej prędkości ataku.


Guide Top

[color=#00ffff]Runy[/color]

Runy tak jak napisałem.Staramy się wycianąć jak największy dmg czyli:
Czyli:
3x Greater Quintessence Of Strengh + 6dmg
9x Greater Mark Of strengh + 9 dmg
9x Greater Mark Of desolation + 11 penetracji pancerza
9x Greater Glyph Of Furor


Guide Top

[color=#00ffff]Czary Przywoływacza[/color]

Czary przywoływacza wybieramy następujące:
Flash:Ponieważ wraz z umiejętnością posiadamy Double Flash
Ignite:Ponieważ możemy dobić przeciwnika


Guide Top

[color=#00ffff]Skille[/color]

Mistyczny Strzał - Ezreal wystrzeliwuje pocisk energii, który w przypadku trafienia przeciwnika obniża czas odnowienia jego umiejętności o sekundę.
Ezreal wystrzeliwuje pocisk energii, zadający 35/55/75/95/115 (+) (+)> pkt. obrażeń fizycznych (przenosi efekty nakładane przy trafieniu).

Czas odnowienia umiejętności Ezreala spada o sekundę w przypadku trafienia celu Mistycznym Strzałem.
Cena
30/35/40/45/50 pkt. many
Zasięg
1150Strumień Esencji - Ezreal wystrzeliwuje pulsującą falę energii, zadając obrażenia magiczne wrogom, zmniejszając ich prędkość ataku, a jednocześnie przyspieszając ataki sojuszników.
Ezreal wypuszcza falę energii, która zadaje wszystkim trafionym bohaterom 80/130/180/230/280 (+0.7) pkt. obrażeń magicznych. Prędkość ataku sojuszniczych i wrogich bohaterów pod jej wpływem odpowiednio wzrośnie bądź spadnie o 20/25/30/35/40% na 5 sekund.
Cena
60/70/80/90/100 pkt. many
Zasięg
Magiczne Przejście - Ezreal przenosi się do pobliskiej lokacji i atakuje naprowadzającym się pociskiem, który uderza w najbliższą wrogą jednostkę.
Ezreal teleportuje się w niezbyt odległe miejsce i wystrzeliwuje kierowaną strzałę w najbliższego przeciwnika, zadając mu 75/125/175/225/275 (+0.75) pkt. obrażeń magicznych.
Cena
90 pkt. many
Celna Salwa - Ezreal zbiera energię przez sekundę, po czym strzela potężną salwą pocisków zadających olbrzymie obrażenia każdej jednostce, przez którą przelecą (zadaje 8% mniej obrażeń każdej jednostce, przez którą przeleci).
Ezreal skupia się przez sekundę i wystrzeliwuję salwę pocisków zadających 350/500/650 (+1.0) (+0.9) pkt. obrażeń magicznych każdej jednostce przez którą przenikną. Jednakże zadają one o 8% mniej obrażeń każdej kolejnej jednostce (minimum 30%).
Cena
150 pkt. many
Zasięg
20000
Zasięg
475
1000
Wzmacniająca Siła Czarów - Trafienie którąkolwiek umiejętnością Ezreala zwiększa jego szybkość ataku o 10% na 6 sekund (efekt ***uluje się do 5 razy).


Guide Top

[color=#008000]Podsumowanie[/color]

Plusy
1.Ezreal jest jednym z najlepszych AD'kerów w grze,
2.Można go robić pod AD lub AP jednak pod AD jest znacznie lepszy
3.Poręczne ulti , które ma mały cooldown(70 sek) , któym można dobijać przeciwników na całęj mapie
Minusy
1.Jest papierowy
2.Jeżeli nie jest zfeedowany jest bardzo słaby


To mój pierwszy poradnik więc prosze o zrozumienie