Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.48K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Fiddle by Matzel

Last updated on July 29, 2010
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #8 in
Support Role
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

4
13
15
17
18
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Witam,
Jest to build dla fiddlesticka żyjącego w lesie ;) Naszym pierwszym celem będzie golem, po pierwszym drainie od razu uzywamy poty do hp i ingnite a autoatackiem ubijamy poboczne creepy ;) Ignite mozna uzywac podczas draina lecz potki juz nie! Nastepnie idziemy uleczyc sie troche na wilczkach i golemach, potem zjawy i lizard. Na 5 lvl (koniecznie musisz mieć aure od golema) idziemy po smoka. Powinienes miec juz 6 lvl i rozpocząć swoją przygode na polu walki. Po pierwszym udanym ganku bądź ze sporą ilością złota można iść do sklepu.
Do około 11lvla siedzimy w lesie i skaczemy po liniach (przeciwnik nigdy nie wie, gdzie i za ile się pojawisz). Po 11 staramy chodzić się z drużyną i do lasu wpadać sporadycznie. Jak najczęściej staraj się ubijać smoka, dwa czy trzy takie wypady i drużyna jest +390 golda na łba i około lvla dwóch do przodu.

Swoje ulti staramy się castować z krzaków, zza rogów itp. Tak by przeciwnik tego nie widział. Można też to robić w gęstym tf, gdzie nikt tego nie zauważy ;) Staramy się castować swoje ulti delikatnie za plecy przeciwników, tak by mieli oni wyjście wbiec na Twoj team, bądź przebiegać przez całe Twoje ulti ;) Po użyciu ulti rzucamy od razu kruki, na jedną osobe terrify i draina jeśli przeciwnicy nie zaczynaja uciekac ;) Draina staraj się używac na osobę z dużą iloscia HP (tak by nie padla po 2s) i małą ilościa m. res. (byś się coś leczył).