Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

GAREN S6 TÜRKÇE BUİLD

Last updated on February 19, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
Vampirism
 
 
5/
Natural Talent
 
 
 
 
 
1/
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 12

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
5/
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 18

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0Threats to Garen with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Riven
Guide Top

Üst Koridorda Ayrık İktirme

Ayrık iktirme yapabilmek için Işınlan almanız gerekir ki ben tavsiye ediyorum .Ne kadar ''Ah keşke tutuştur alsaydım'' deseniz bile...
Sizin lane rakibiniz haritada farklı bir yerde gözüktüğünde TF olmayacağını sezerseniz ayrık iktirme yapılabilir,bu işe yarar.Fakat TF olacağını sezdiyseniz hemen totem isteyin .


Guide Top

1 vs 1

1 vs 1 karşı ormanıcıyı haritanın farklı bir yerinde gördüğünüz ve rakibinizden üstün olduğunuzu düşündüğünüz zaman yapılır ve Garen 1 vs 1 de güçlüdür fakat karşınızda Darius gibi bir rakip varsa çok girişmeyin 1 vs 1'e çümkü o dünden hazırdır.O karakter Vayne ise tabi yakalaması zor olur.


Guide Top

Takım Savaşında Garen'in İşi

TF'den önce bir totem isteyin ve ona Işınlan atın Takımınızın yanına geldiğiniz zaman TF'yi siz başlatacaksınız .Eğer takımınız müsaitse Garen ile 3-4 kişinin arasına girip TF başlatın zaten size verdiğim eşya dizilimi buna uygun.