Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by Villain777


225K
Views
9
Comments
11
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Villain777

Garen Türkçe Rehber + Garen English (in progress) Guide

Villain777 Last updated on June 1, 2017
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Tank

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #6 in
Top Lane
Win 54%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

12 Ferocity

0/

5/

0/

1/

0/

0/

5/

0/

1/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0 Cunning

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

18 Resolve

0/

5/

0/

0/

1/

5/

0/

1/

0/

0/

5/

0/

0/

0/

1/Threats to Garen with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Yasuo
1
Zed
Guide Top

Önemli! / İmportant!

Yukarıda, eşyaların yanında notlar bulunmaktadır. Oradaki notları dikkate almadığınız takdirde rehberden istediğiniz verimi alamayabilirsiniz.

There are notes next to the items. You need to read the notes, otherwise you will not be able to get the most of the guild's efficiency.


Guide Top

Artıları ve Eksileri / Pros and Cons

+Yakın dövüşte en güçlü karakterlerden biridir.
+Metanet sayesinde uzun süre ayakta kalabilir.
+Kurtulma ve yakalama konusunda iyidir.
+Hemen her rolde ve her oyun türünde başarı sağlayabilir.
+Kullanımı basittir.
+Saldırı gücüne karşı dayanıklıdır.

-Oyun başı etkisizdir.
-Uzak menzil şampiyonlarına karşı zayıftır.
-Büyücülere karşı kırılgandır.
-Kitle kontrol etkilerinde büyük zarar görür.
-R yeteneğinin hasarını tahmin etmek bazen güçtür.
-Nişancıları yakalaması zordur.

+He is one of the strongest melee characters.
+He can stand long time because of Perseverance.
+He is good at escaping and catching.
+He can be successful in any role or any game mode.
+Easy to use.
+Strong against attack damage.

-Not effective in first minutes of game.
-Weak against ranged champions.
-Fragile against mages.
-Get much damage from crowd control effects
-Sometimes it is hard to estimate damage of R (Demacian Justice).
-It is hard to catch the marksmen.


Guide Top

Başlangıç / Beginning

Doran'ın Kalkanı, AD ve AP karakterlere karşı güzel bir savunma eşyasıdır. Bu eşya can yenilenmesi sayesinde sizi koridorunuzda ayakta tutacaktır fakat eşya devamlılığını sağlamayacaktır (Ben satın almıyorum). Bu yüzden AD karakterlere karşı zırh alarak başlayabilirsiniz. Eğer zırh alırsanız, sizi koridorda tutacak olan şey ise dört iksir olacaktır. Ben, AD karakterlere karşı genelde zırhla başlarım. Bu sayede, karşımdaki kişi bana karşı büyük bir üstünlük kursa bile koridorda uzun süre ayakta kalabiliyorum. Eğer karşınızda büyücü varsa, can eşyası ve iki iksirle başlayabilirsiniz. Menzili gerçekten uzun olan karakterlere karşı ayakkabı ve dört iksir alınabilir fakat çok riskli bir seçenek.

Doran's Shield is a nice item against AD and AP (Better selection against AP). It will help you to stand on the lane because of health regeneration but it will not help you to get progress for an item (I don't buy it). So you can buy Cloth Armor against AD characters. If you buy an armor, four potions will help you to stand on the lane. I start to game with armor against AD characters generally. So I can stand on the lane long time even when enemy is stronger than me. If you are against a mage, you can start with Ruby Crystal (+150 Health) and two potions. You can buy Boots of Speed and four potions against high ranged characters (higer than Grave's range), but it is a very risky choice.


Guide Top

Para Kazanmak / Farming

Garen en rahat minyon kesen karakterlerden biridir. E yeteneği geliştiğinde vakit kaybetmeden minyon kesebilirsiniz. Başlarda ise düz vuruş değerine dikkat ederek E ile kaçırdığınızdan daha azını kaçırarak çokça minyon kesebilirsiniz. Karşınızdaki karakter menzilli değilse Q yeteneği de minyonlarda bazı zamanlarda kullanılabilir.

Garen is one of the best farmers. When Judgment (E) ability is upgraded, you can kill minions quickly. And you can kill more minions with basic attacks by being aware of d


Guide Top

Yetenekler

Garen'ın temel hasar kaynağı Yargı'dır. Amansız hü***; kaçma, yakalama ve susturma etkilerinin yanında yüksek bir hasara sahiptir. Cesaret de güzel bir yetenek fakat bekleme ve etki süreleri yüzünden öncelik vermeyeceğimiz bir yetenek. Bu yüzden yetenekleri R, E, Q, W şeklinde yükseltiyoruz. Q ile başlamamızın sebebi Garen'ın Yargı yeteneğini kullanırken rakibinden uzun süre hasar alması ve bu yeteneğin başlangıç hasarının düşük olması. Demacia'nın Adaleti'ni (R) erken kullanmak pişmanlıktır. Erken kullanırsanız Tutuştur, Sıçra gibi büyüleri de kullanmanız gerekebilir.

Yeteneklerini Q,E,W şeklinde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü, susturduğunuz kişi yeteneklerini kullanamayacağı için W'nun süresini iyi kullanarak susturun etkisini yitirmeye yakın olduğu bir zamana bırakmak iyi olacak.


Guide Top

Koridor

Koridora geçtiğiniz zaman önceliği minyonlara vermelisiniz. Ve Q'yu mümkünse az kullanmaya çalışın. Ani bir saldırı olduğu zaman Q ile uzaklaşmanız gerekebilir. E'yi açtığınız zaman minyonlar üzerinde sıkça kullanabilirsiniz. Eğer rakip şampiyona karşı üstünlüğünüz varsa (iksirlerinizi de düzgün kullandıysanız) arada bir rakibe hasar verebilirsiniz. Rakip şampiyon vuramayacağınız bir yere kaçarsa E'yi kapatmanız bekleme süresi için faydalı olur. Q'yu kullanmamaya çalışın yine, bir baskın anında ihtiyacınız olacak.


Guide Top

İlk Eşya

Düşmanınız fazla hasar verebiliyorsa Çivili Zırh almanızı tavsiye ederim. Karşınızdaki kişinin verdiği hasar başlarda sizin dayanabileceğiniz kadarsa bile ilk iki eşyayı almak uzun sürdüğü için ilerisini de düşünmeniz gerekiyor. Karşınızdaki karakter büyücü ise Ruh Gömleği, karşınızdaki bir tank karakterse Günateşi Pelerini başlangıç için iyi olacaktır.


Guide Top

Eşyalar

Günateşi Pelerini

Dayanıklı karakterlere karşı alınacak eşya. Büyü hasarı verdiği için karşınızdaki kişiye yoğun hasar verir. Bu eşyayı aldıysanız karşınızdakini rahatsız edebilirsiniz. Tabii karşınızdaki kişide bu eşya yoksa.

Çivili Zırh

Yine büyü hasarı verdiği için saldırı gücü yüksek olan bir rakip şampiyona büyük zarar verecektir. Nişancılara ve saldırı gücü suikastçilerine karşı akla gelen ilk eşya.

Warmog'un Zırhı

Garen'ın Zırhı da diyebiliriz. Garen'ın pasifi, Warmog'un ve Ruh Gömleği'nin pasifiyle birleşince Garen inanılmaz bir can yenilenmesine sahip olur. Fakat can yenilenmesi yüzde cinsinden yazıldığı için oyun başında alındığında etkili değildir.

Ruh Gömleği

Garen'ın büyücülere karşı alabileceği en iyi eşyadır. Pasifi sayesinde Garen'a çok yardımcı olur. Ruh Gömleği, Banshee'nin Duvağı ve Warmog aldığınızda büyücüler sizden kaçmaya başlayacaktır.

Randuin'in Alameti

Saldırı gücü ve saldırı hızı yüksek olan karakterlere karşı alınması gereken zırhtır. Çivili, Randuin, Warmog diye ilerlerseniz suikastçi ve nişancı tehlikesini büyük ölçüde azaltmış olursunuz.

Ölü Adamın Zırhı

Oyuna sonradan gelmesine rağmen diğer itemlerden daha popüler olmayı başarmıştır. Fakat Atiklik Çizmeleri almayan bir kişinin bunu alması çok yanlıştır. Pasifi rakiplerinizi yakalamanıza ve onlardan kaçmanıza yardım eder. Onun dışında bir seferliğine vereceği hasar neredeyse hiçbir işe yaramaz. Pasifi daha güzel olan onca eşya varken bunu almak yanlış olur. Ama ormancıysanız hareket kabiliyeti ve savunma gerekeceğinden bu eşya işinize yarayacaktır.

Kara Balta

Savunmaya ihtiyacınız azaldığında ya da hasarla başlamak istediğinizde bunu alın. Zırh delmesi ve bekleme süresinde azalması sayesinde çok faydalı bir eşyadır.

Youmuu'nun Hayaletkılıcı

Hasarı büyük ölçüde artan bu eşyamız Garen'ın unutulan eşyaları arasındadır. Oyun sonları yakaladığınızı kesmeniz için tasarlanmıştır.

Malmortius'un Ağzı

Hasar ve büyü direnci verirken pasifi sayesinde canınız azaldığında daha tehlikeli bir hâle gelmenizi sağlıyor. Bir şampiyon sizin canınızı azalttıktan sonra, siz onu korkutup kaçırabilirsiniz.

Atiklik Çizmeleri

Çizmeden istenen şey hızdır. Bu yüzden siz ayakkabının da diğer eşyalarında yoğun etkili olanını alın. Daha sonra pişman olmayın. Ayrıca Atiklik Çizmeleri ve Merkür'ün Adımlarını karşılaştırdığımda kitle kontrol etkileri ne kadar yoğun olursa olsun (imkansız seviyelere ulaşılmadığı sürece) Atiklik Çizmeleri'nin daha iyi olduğunu gördüm.


Guide Top

Ezilirken

Karşınızdaki şampiyonun menzilinin dışında kalarak minyon kesmeye çalışın. Koridoru terk ettiğinizde kulenize bir şey olacaksa kuleyi çok iyi koruyun (mümkünse yardım isteyin). Kule, hayatınızı kurtaracaktır çoğu zaman.


Guide Top

Orman

Üç farklı başlangıç eşyasını (Uzun Kılıç, Avcı Palası ve Avcı Tılsımı) denedim. Eğer yardım almadan ormanı temizliyorsanız, Garen'la ormancılık için en iyi başlangıç eşyası Avcı Tılsımı. Avcı Palası, Gromp karşısında zorlanır ancak Avcı Tılsımı'yla hem Gromp hem de Mavi güçlendirme sizin olabilir. Başlangıç yeteneği olarak Q açarsanız ve potlarınızı çok iyi değerlendirip canınız dolmadan Mavi güçlendirmeye saldırmazsanız bunu başarabilirsiniz. Bunu yaparken ölme ihtimaliniz var, bu yüzden Kurtları avlayıp B atabilirsiniz veya yeteri kadar canınız varsa, dilerseniz Mavi güçlendirmenin yanındaki yaratıkları öldürüp maviden kaçabilirsiniz.

Alabildiğiniz kadar pot alıp Alt Koridorun yanındaki ormana girip sırasıyla Kayacıllar, Keskingagalar ve Kırmızı güçlendirmeyi alın. Daha sonrası size kalmış bir şey.

Youmuu ve Malmortius yerine Sinsi Kılıç (Cengâver) alabilirsiniz. Bu rehberde, Garen ormandan çıktıktan sonra normal bir üst koridor şampiyonuna dönüşüyor. Bekleme süresinde azalma ve büyü direncinden dolayı bu eşyaları seçtim fakat Youmuu ve Malmorius'u alırsanırız Garen, Baron ve Ejderha için gerekli çarp hasarını ileri seviyelerde karşılayamayacaktır.


Guide Top

Takım Savaşı

Takım savaşında hızlı olmanız size kolaylık sağlayacaktır. Ölümlerden kaçmanız ve rakiplerinizi yakalamanız için bu çok önemli. Size karşı çok üstün olan birine karşı kullanabileceğiniz tek şey hız. Sizi yakalamasına izin vermezseniz sizi öldüremez. Size karşı çok zayıf olan birinin de iki umudu var; hızı ve dostları. Sizin onu yakalamanız için hıza ihtiyacınız var ve dostları geldiğinde kaçabilmek için yine hıza ihtiyacınız var. Öleceğinizi veya dostunuzu kurtaramayacağınızı bile bile sırf uğraştığınızı göstermek için kendinizi saldırıların önüne atmayın. Bunu kendiniz için değil takımın için yapmış olursunuz. Eğer siz kendinizi öldürttüğünüz zaman karşı takıma kazandıracağınız çok şey olacak. Sizin ölü olmanız rakip takım için bir fırsat olacak.


Guide Top

Oyun Sonları

Siz eşyalarınızı tamamladıktan sonra geçen her dakika güçsüz kalmanıza sebep olacak. Bu nedenle kazanmaya yaklaştığınız zaman vakit kaybetmeyin.