Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

'Hextech Ravens' Jungle Build'i -[S4 Tank Build]- Türkçe A

Last updated on January 20, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
8
10
12
14
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
15
16
17
18
Ability Key E
6
11
13
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Jungle Başlangıç

Oyuna başlarken önce karşı takımın bir kampını temizleyip kendi kamplarnıza dönmeyi heefleyin. Örneğin karşı takımda Kha'zix varken %95 blue başlayacaktır ve redi savunmasız kalacak. En fazla 2 kişi korur inv ile çok rahat bir skor ve red buff çalarsınız. Sonra hemen kendi redinizi almalısınız. İsterseniz takımınızdan başka birine verebilirsiniz red buffını. Sonra Cooldown için blue almanızı tavsiye ederim. Kolayca vahşet biriktirmenizi sağlar.


Guide Top

Gang Giderken...

Gang atmadan önce vahşetinizi en az 3 stick yapmaya gayret edin çünkü seri 2 skill ardından e skillinizi vahşetle kullanıp kıskıvrak atarak rahatca skor elde edebilirsiniz. Karşı takımın junglerını kesebilceğinizi düşünüyorsanız sürekli kurt ifrit kamplarını temizlemek için onun ormanına dalın bu sayede skorda elde edebilirsiniz.


Guide Top

Late Game'de Tank Rengar

Tank olabilirsiniz fakat Rengar en önde dalmakta iyide olsa kolay eriyebilir. Önce vahşetli bir skill kullanmadan saldırmayın ve ultinizi fake vermek-kaçmak-!KS ATMAK :D! için kullanabilirsiniz.


Guide Top

Kuleler

ÜÇ yönlünüzü çıktıktan sonra q skilliniz muazzam bir damage vuru ve bu damage kulleler içinde çok yararlı olacaktır gang sonrası karşı takımdan birinin gelemeyeceğinden eminseniz kuleye "vahşet dolu bir atın". Bu yeterince kasıldıktan sonra atılırsa kulenin yarım canına mal olacaktır.


Guide Top

Şuku

Şu***u verin liseliler.