Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by epixmark

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author epixmark

[HUN] Hybrid Yi - What the hell? +Jax build

epixmark Last updated on May 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
7
12
13
17
Ability Key Q
3
9
14
15
18
Ability Key W
2
4
5
8
10
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 27

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

MINDENEK ELŐTT!

Üdvözlök mindekit, epixmark vagyok EU West-ről. Ez az első Guide-m,és szeretném, hogy olvass el figyelmesen mindent, mielőtt leszavaznád. Szóval... kezdjünk neki;)


Guide Top

Itemek

Hybrid Yi? Amint felmerült bennema kérdés, rögtön az ugrott be, hogy mit is veszek egy hybrid Jaxnek. Nézzük csak...
Kezdésnek lehet Doran's Blade vagy Doran's Ring is, de én nem szeretem ezeket, innkább megyek egyből Buildre. Szóval...
- KEZDÉSNEK Boots of Speed, 2 Health Potion és 1 Mana Potion
- FOLYTATÁSNAK Hextech Gunblade + Guinsoo's Rageblade <- ezek azok az itemek, amik vegyesen adják az AD-t és AP-t is. A Guinsoo's Rageblade különösen is jó, köszönhetően a passzívjának, azaz minden egyes ütés, vagy skill használata után kap 1 stacket (max.8), amitől megnő az Attack Speeded (egy bizonyos időre), így nincs szükség Phantom Dancer-re.
- AD növelésnek: The Bloodthirster Infinity Edge-t ajánlom. A The Bloodthirster ad plussz Lifesteal -t és elég szép Damaget (+ a stackje). Infinity Edge-t is fontosnak találom, a Crit miatt, de ez is ad elég szép AD-t.
- AP növelésnek: Rabadon's Deathcap vagy, ha erős AD van az ellenségnél akkor Zhonya's Hourglass, esetleg, de ezt nem használom Rylai's Crystal Scepter. A Rabadon's Deathcap adja a legtöbb AP-t, gondolom ezt nem kell magyaráznom. A Zhonya's Hourglass ad szintén elég sok AP-t, plussz armor, és tudod is használni: 2mp ig sebezhetetlen vagy (a használatát be kell tanulni).


Guide Top

Skillek

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A játék elején főként AP itemeket veszek, ezért (és mindenképpen) a Wuju Style-ra kell koncentrálni, mert adja az AD-t. HA full AD Master Yi akarsz lenni, akkor is ezt érdemes fejlesztened. Aztán, ahogy gondolod. Ha aratni akarsz Alpha Strike,de így sokszor kell haza menned, vagy Meditate,de ehhez vidd el a Crest of the Ancient Golem et ,mert zabálja a manád. De érdemesebb úgy kinyomni, hogy egyszer ez- egyszer az, pl. én kettesével szoktam.


Guide Top

Summoner Spellek

Amit érdemes:


Flash <- menekülés (ha lehet falon át)
Ignite <-Masteriesnél ki lehet tolni olyat, hogy ha CD-n van, akkor +5 AP,AD (early gameban hasznos)
Exhaust <-Lassítani, Armor-t és MAgic Resistance-t csökkenteni.
Heal <- Healelni :D
A többi spellt Master Yi-nél nem próbáltam.


Guide Top

Eddigi eredmények

[img=][img=]


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion