Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Il Dark Il

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
0
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Il Dark Il

Irelia, The Will Of The Blades PL

Il Dark Il Last updated on June 6, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
9
13
Ability Key Q
2
7
12
15
17
Ability Key W
4
8
10
14
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Irelia łatwy build.

Irelia The Will of The Blades PL !


Irelia jest to champion, ktory ma w sobie potencjal, moze i jest ciut OP ale to nie znaczy, ze nie ma na nia kontry :) .

BTW: Moj BLOG

Jezeli gracie po raz pierwszy Irela, to znaczy ze trafiliscie w dobre miejsce !
Tutaj, tylko u mnie w tym poradniku dowiecie sie jak grac dobrze, skladac dobre itemy .


A wiec najlepiej idziemy na lane tzw. "Solo", dlaczego? A to dlatego, ze Irelia potrzebuje dobrej, duzej farmy, aby byla z lekka feednieta, uwierzcie mi sam nia pykam i bez last hitow naprawde duzo nie zrobimy, zreszta tak jak i na kazdej postaci :/ .

Na poczatek kupujemyi idziemy na swojego lane. Do 6 LvLa starajmy grac Defensywnie, a pozniej pokazac przeciwnikom gdzie raki zimuja :) .
Jezeli uzbieralismy juz wystarczajaco duzo Golda, mozemy cofnac sie do bazy i kupicZazwyczaj starcza mi na te itemy :) .
Wracamy na lane, last hitujemy, staramy si� wardowa�, gra� defensywnie .

Jezeli jest juz po early gamie, staramy sie trzymac z teamem, zlozyc jak najszybciejoraz
Kiedy juz nasz tank zainicjuje pewien team fight, musimy jak najszybciej zabic przeciwnego AD Carry, ostatecznie AP :), a zajmie to krotko bo Irelia jest bardzo dobrym, twardym championem .
A tak btw, to mysle, ze wygrala by prawie z kazdym na 1v1, przez swoj super life-steal :) .To Chyba by�oby na tyle ( TAK MYSLE), po wszelkie pytania prosze kierowac na moje gg 8044560 !.