Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kassadin General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Kassadin AD [PL]

Last updated on March 25, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Kassadin Build

Ability Sequence

1
10
14
15
17
18
Ability Key Q
2
4
7
9
11
13
Ability Key W
3
5
8
12
Ability Key E
6
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Kilka słów

Niestety przyjęło się, że Kassadin musi być AP - wtedy jest over power - Gówno prawda. Postać ta jest świetnym fighterem a jej umiejętności pozwalają nam dogonić, spowolnić, uciszyć i zabić każdą ofiarę. Kassadin pod AD jest idealny przeciwko magom oraz AD carry. Jego ulti [R] pozwala nam skrócić każdy dystans między przeciwnikiem unikając przy tym niepotrzebnych obrażeń, własnie dzięki tej umiejętności Kassadin staje się nieuchwytnym assasinem. Najlepiej teleportować się za wroga, zwiększając czas atkaowania. Skill null sphere [Q] - jest przeznaczony do uciszania przeciwników, do niczego więcej (oczywiście miło jest jak nie możesz użyć ulti bo nałożyły się stacki a "null" dosięgnie postać z low hp). Ta umiejętność daję nam wielką przewagę przeciwko championom uzależnionym od swoich Abilities, a silence ma zbawienne skutki dla naszego HP, oraz pozbawia szans na użycia flash'a. Force Pulse [E] - spowalnia przeciwnika o 50% oraz zadaje drobny DMG. Przydatna umiejętność przeciwko postacią z Ghost'em oraz miniokom. Poza tym podczas ataku niedaleko wrogiej wieżyczki używając "Force Pulse" oraz Exhaust uniemożliwiamy ucieczkę pod towera (nawet jak ktoś ma flash'a to mu dużo nie da bo kassadin ma silence). Nether Blade [W] jest naszą główną umiejętnością dzięki niej przebijamy się przez zbroje przeciwnika jak przez masło - zadajemy dodatkowe obrażenia. Dodatkowo dostajemy manę z każdym zadanym atakiem, cel jest nieistotny (mana regeneruję się nawet jak atakujemy wieżę) - więc zbyteczne jest kupowanie ekwipunku pod manę reg. Wisienką na torcie jest pasywna umiejętność kassadina :D Void Stone redukuje 15% obrażeń magicznych w AS, innymi słowy im więcej obrażeń od AP tym większy AS - bardzo ale to bardzo przydatne podczas walki.


Guide Top

Runki

Marks najbardziej przydają się pod Armor penetration z racji tego iż jesteśmy pod AD. Penetracja pancerza razem z passywną umiejętnością oraz naszym [W] sieję spustoszenie w szeregach wroga.
Runki Seal i glyph składają się z dwóch partów: pierwszy to Armor/Resist który sprawia, że trudniej nas zabić, a drugi to Attack speed potęgujący nasz pasy oraz [w].
Quintessence są pod Armor penetration oraz Atak speed. Powód ten sam co innych runkach.

Wszystkie runy układamy pod dwie umiejętności - nasz pasyw oraz Nether Blade [W].


Guide Top

Skills zalety i wady

[Q] Null sphere - Kassadin ciska pociskiem, zadając obrażenia i na pewien czas ucisza cel.
Kassadin wystrzeliwuje Pocisk Pustki, zadający 80/130/180/230/280 (+0.7) pkt. obrażeń magicznych oraz uciszający cel na 1/1.4/1.8/2.2/2.6 sek.
Cena - 70/80/90/100/110 pkt. many
Zasięg - 650

+ CC
+ Uciszenie celu
+ Często u możliwa nam spokojne atakowanie wroga bez obawy o CC.
+ Uniemożliwia przeciwnikowi użycia Flash'a oraz innych tego typu skill'ów

- Baaardzo mały DMG (wręcz znikomy)
- Nie nadaje się przeciwko fighter'om
- Zabiera sporo many

[W] Nether Blade: Biernie: Ataki podstawowe Kassadina przywracają mu manę. Jeśli atakuje wrogich bohaterów, ilość przywróconej many jest potrajana. Użycie: Ataki podstawowe Kassadina zadają dodatkowe obrażenia magiczne.
Biernie: Ataki podstawowe Kassadina, przywracając mu z każdym trafieniem 8/11/14/17/20 pkt. many. Jeśli trafiony wróg to bohater, ilość many zostaje potrojona, do 24/33/42/51/60 pkt.

Użycie: przez 5 sekund jego podstawowe ataki zadają dodatkowe 30/45/60/75/90 (+0.15) pkt. obrażenia magiczne.
Cena 25 pkt. many
Zasięg 1

+ Dodatkowe obrażenia
+ Z każdym atakiem dostajemy manę - co neutralizuje minusy spowodowane dużym kosztem many
+ Tanie
+ bardzo krótki Cooldown Reduction = używamy co chwile
+ podstawowa umiejętność kassadina idącego pod AD

- musimy podejść do przeciwnika


[E] Force Pulse - Po naładowaniu, Kassadin może użyć Puls Mocy, aby zranić i spowolnić wszystkich wrogów na obszarze w kształcie stożka znajdującym się przed nim.
Ładunki zdobywa się gdy my sami lub ktoś przy nas użyje czaru. Po uzyskaniu 6 ładunków, może użyć Pulsu Mocy, by zadać 80/130/180/230/280 (+0.7) pkt. obrażeń magicznych oraz spowolnić o 30/35/40/45/50% na 3 sekundy wrogów na obszarze w kształcie stożka przed nim.
Cena 80 pkt. many
Zasięg 400

+ AOE CC
+ Spowalnia wrogów aż o 50%, dzięki czemu ofiara nam nie ucieknie
+ Przydatne do cieczek.
+ DMG przydatny do farm...

- ...i tylko farm. Małe obrażenia.
- POTRZEBUJE AŻ 6 ŁADUNKÓW !
- nie przydatne są itemki pod Cooldown Reduction

[R] RiftWalk - Kassadin teleportuje się w wybrane miejsce w okolicy, zadając obrażenia pobliskim celom. Ponadto, każde kolejne użycie Kroku przez Wymiary sprawia, że kosztuje on więcej many i zadaje dodatkowe obrażenia.
Kassadin teleportuje się w wybrane miejsce w okolicy, zadając 60/90/120 (+0.5) pkt. obrażeń otaczającym go wrogom. Każdy następny Teleport w przeciągu 8 sek. kosztuje więcej o 100 pkt. many i zadaje o 60/90/120 więcej obrażeń, ***uluje się do 10 razy.
Cena 100 pkt. many
Zasięg 100

+ AOE
+ Teleport o dużym zasięgu aż 100m
+ Potrafi zadać naprawdę duży DMG.
+ Bardzo krótki Cooldown Reduction
+ Podstawa do gangów do atakowania z zaskoczenia oraz do doganiania przeciwników.
+ Skraca dystans między Magami i AD carry = oszczędzamy HP.
+ Pozwala uciec przed przeciwnikiem lub daje możliwość uniknięcia pocisku (np. włócznia nidale)

- Długi czas ładunków - 8 sec
- Manożerne ! 3 teleporty pod rząd kosztują 600 many
- ***ulowane ładunki z łatwością może popsuć stun lub silience.
- Nieumyślnie możemy wskoczyć we wrogi gang


Guide Top

Farmienie

Farma dla kasadina jest bardzo ważna, dzięki niej możemy kupować istotne itemki. Mamy 3 umiejętności do farmienia - nasze AOE ulti, AOE Force Pulse [E] oraz nasz Nether Blade [W] - dzięki użyciu zadajemy dodatkowe obrażenia tym samym pochłaniając minionki.
Dodatkowym itemkiem który daje nam 1 godla co 5 sec jest Avalice Blade. Trzymamy ten jakże szacowny mieczyk do momentu zapełnienia przez inne itemki naszego plecaka. Oczywiście możemy go sprzedać wcześniej jeżeli widnieje taka potrzeba a my posiadamy już pewne itemki. Gdy sprzedajemy Avalice Blade w niedługim czasie musimy zakupić phantom dancer.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion